Breed Prices

AFFENPINSCHER                                             BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

AFGHAN HOUND                                            BATH $65            BATH & HAIRCUT $85

AIREDALE TERRIER                                         BATH $70            BATH & HAIRCUT $95

AKITA INU                                                         BATH $75            BATH & HAIRCUT $100

ALASKAN MALAMUTE                                    BATH $75            BATH & HAIRCUT $100

AMERICAN BULLDOG                                    BATH $55            BATH & HAIRCUT $80

AMERICAN ESKIMO (TOY)                            BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

AMERICAN ESKIMO (MINI)                           BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

AMERICAN ESKIMO (STANDARD)               BATH $55            BATH & HAIRCUT $75

AMERICAN PIT BULL TERRIER                     BATH $50            BATH & HAIRCUT $75

AUSTRALIAN CATTLE DOG                          BATH $55            BATH & HAIRCUT $75

AUSTRAILIAN KELPIE                                     BATH $50            BATH & HAIRCUT $70

AUSTRAILIAN SHEPHERD                             BATH $60            BATH & HAIRCUT $85

AUSTRAILIAN TERRIER                                  BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

BASENJI                                                              BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

BASSET HOUND                                              BATH $50            BATH & HAIRCUT $70

BEAGLE                                                              BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

BEARDED COLLIE                                           BATH $70            BATH & HAIRCUT $90

BEDLINGTON TERRIER                                 BATH $55            BATH & HAIRCUT $75

BERNESE MOUNTAIN DOG                          BATH $85            BATH & HAIRCUT $125

BICHON FRISE                                                 BATH $50            BATH & HAIRCUT $70

BLACK RUSSIAN TERRIER                             BATH $80            BATH & HAIRCUT $110

BORDER COLLIE                                             BATH $60            BATH & HAIRCUT $80

BORDER TERRIER                                           BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

BORZOI                                                             BATH $65            BATH & HAIRCUT $85

BOSTON TERRIER                                           BATH $35            BATH & HAIRCUT $60

BOUVIER DES FLANDRES                              BATH $80            BATH & HAIRCUT $100

BRIARD                                                              BATH $70            BATH & HAIRCUT $90

BRITTANY                                                         BATH $55            BATH & HAIRCUT $75

BRUSSELS GRIFFON                                       BATH $45             BATH & HAIRCUT $65

BULL TERRIER (LG)                                         BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

BULL TERRIER (MINI)                                     BATH $40            BATH & HAIRCUT $60

CARIN TERRIER                                                BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

CAVALIER KING CHARLES                             BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

CHIHUAHUA – SHORT HAIR                         BATH $35            BATH & HAIRCUT $55

CHIHUAHUA – LONG HAIR                           BATH $40            BATH & HAIRCUT $60

CHINESE CRESTED – HAIRLESS                    BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

CHINESE CRESTED – POWDER PUFF          BATH $50            BATH & HAIRCUT $70

CHINESE SHAR-PEI                                          BATH $45            BATH & HAIRCUT $70

CHOW CHOW                                                  BATH $75            BATH & HAIRCUT $100

CLUMBER SPANIEL                                         BATH $75             BATH & HAIRCUT $95

COCKER SPANIEL (AMERICAN)                    BATH $50            BATH & HAIRCUT $70

COCKER SPANIEL (ENGLISH)                        BATH $45            BATH & HAIRCUT $70

COLLIE – SMOOTH                                         BATH $55             BATH & HAIRCUT $80

COLLIE – ROUGH                                            BATH $60             BATH & HAIRCUT $85

COTON DE TULEAR                                        BATH $50             BATH & HAIRCUT $70

CORGI (CARDIGAN WELSH)                         BATH $50             BATH & HAIRCUT $70

CORGI (PEMBROKE WELSH)                         BATH $50             BATH & HAIRCUT $70

DACHSHUND (MINI) – SMOOTH                BATH $35             BATH & HAIRCUT $55

DACHSHUND (MINI) – LONG HAIR            BATH $40            BATH & HAIRCUT $60

DACHSHUND (MINI) – WIRE HAIR             BATH $40             BATH & HAIRCUT $60

DACHSHUND (STANDARD) – SMOOTH     BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

DACHSHUND (STANDARD) – LONG HAIR BATH $55            BATH & HAIRCUT $75

DACHSHUND (STANDARD) – WIRE HAIR  BATH $55            BATH & HAIRCUT $75

DALMATION                                                     BATH $50            BATH & HAIRCUT $70

DOBERMAN                                                      BATH $55            BATH & HAIRCUT $80

DOODLE (MINI)                                               BATH $50            BATH & HAIRCUT $70

DOODLE (SMALL)                                           BATH $55            BATH & HAIRCUT $75

DOODLE (MEDIUM)                                       BATH $60            BATH & HAIRCUT $85

DOODLE (LARGE)                                            BATH $70            BATH & HAIRCUT $100

DOODLE (EXTRA LARGE)                              BATH $85            BATH & HAIRCUT $110

ENGLISH BULL DOG                                      BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

ENGLISH SPRINGER SPANIEL                       BATH $60            BATH & HAIRCUT $80

ENGLISH TOY SPANIEL                                  BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

FIELD SPANIEL                                                 BATH $60            BATH & HAIRCUT $80

FLAT COAT RETRIEVER.                               BATH $65             BATH & HAIRCUT $85

FRENCH BULL DOG                                       BATH $35             BATH & HAIRCUT $55

FOX TERRIER (TOY – SMOOTH)                  BATH $35             BATH & HAIRCUT $55

FOX TERRIER (TOY – WIRE)                         BATH $40             BATH & HAIRCUT $60

FOX TERRIER (MINI – SMOOTH)                BATH $40            BATH & HAIRCUT $60

FOX TERRIER (MINI – WIRE)                        BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

GERMAN SHEPHERD                                     BATH $70            BATH & HAIRCUT $95

GERMAN SHORTHAIRED POINTER           BATH $50            BATH & HAIRCUT $75

GERMAN WIREHAIRED POINTER              BATH $60            BATH & HAIRCUT $85

GOLDEN RETRIEVER                                    BATH $60             BATH & HAIRCUT $85

GREAT DANE                                                   BATH $80            BATH & HAIRCUT $115

GREAT PYRENEES                                           BATH $90            BATH & HAIRCUT $125

GRIFFON BRUXELLOIS                                  BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

HAVANESE                                                        BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

IRISH WOLFHOUND                                     BATH $85             BATH & HAIRCUT $120

ITALIAN GREYHOUND                                 BATH $50             BATH & HAIRCUT $75

JACK RUSSELL TERRIER – SMOOTH          BATH $35             BATH & HAIRCUT $60

JACK RUSSELL TERRIER – WIRE HAIR       BATH $45             BATH & HAIRCUT $65

JAPANESE CHIN                                              BATH $45             BATH & HAIRCUT $65

JAPANESE SPITZ                                              BATH $50             BATH & HAIRCUT $70

KEESHOUND                                                   BATH $55             BATH & HAIRCUT $80

KERRY BLUE TERRIER                                   BATH $60             BATH & HAIRCUT $80

LABRADOR RETRIEVER                                BATH $55             BATH & HAIRCUT $80

LAKELAND TERRIER                                      BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

LEONBERGER                                                  BATH $85            BATH & HAIRCUT $120

LHASA APSO                                                     BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

LOWCHEN                                                        BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

MALTESE                                                           BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

MASTIFF                                                            BATH $80             BATH & HAIRCUT $115

MINIATURE PINSCHER                                 BATH $35             BATH & HAIRCUT $60

NEWFOUNDLAND                                         BATH $90            BATH & HAIRCUT $130

NORFOLK TERRIER                                       BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

NORWEGIAN ELKHOUND                           BATH $55            BATH & HAIRCUT $80

NORWICH TERRIER                                      BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

OLD ENGLISH SHEEPDOG                          BATH $85             BATH & HAIRCUT $110

OTTERHOUND                                              BATH $85             BATH & HAIRCUT $110

PAPILLION                                                      BATH $40             BATH & HAIRCUT $60

PEKINGESE                                                     BATH $45             BATH & HAIRCUT $65

POINTERS                                                       BATH $50             BATH & HAIRCUT $75

POLISH LOWLAND SHEEPDOG                 BATH $65             BATH & HAIRCUT $85

POMERANIAN                                                BATH $45             BATH & HAIRCUT $65

POODLE (TOY)                                               BATH $45             BATH & HAIRCUT $65

POODLE (MINI)                                             BATH $50             BATH  & HAIRCUT $70

POODLE (STANDARD)                                  BATH $85            BATH & HAIRCUT $115

PORTUGUESE WATER DOG                        BATH $60            BATH & HAIRCUT $85

PUG                                                                   BATH $35            BATH & HAIRCUT $60

RAT TERRIER                                                  BATH $35            BATH & HAIRCUT $60

RHODESIAN RIDGEBACK                            BATH $55            BATH & HAIRCUT $80

ROTTWEILER                                                  BATH $60            BATH & HAIRCUT $85

SAINT BERNARD                                            BATH $90            BATH & HAIRCUT $125

SALUKI                                                              BATH $55            BATH & HAIRCUT $75

SAMOYED                                                         BATH $80            BATH & HAIRCUT $110

SCHNAUZER (MINI)                                       BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

SCHNAUZER (STANDARD)                           BATH $55            BATH & HAIRCUT $75

SCHNAUZER (GIANT)                                    BATH $85            BATH & HAIRCUT $115

SCHIPPERKE                                                     BATH $40            BATH & HAIRCUT $65

SCOTTISH DEERHOUND                              BATH $80            BATH & HAIRCUT $110

SCOTTISH TERRIER                                        BATH $50            BATH & HAIRCUT $75

SEALYHAM TERRIER                                       BATH $50            BATH & HAIRCUT $75

SETTERS                                                             BATH $65            BATH & HAIRCUT $90

SHETLAND SHEEP DOG (SMALL)                 BATH $50            BATH & HAIRCUT $70

SHETLAND SHEEP DOG (LARGE)                 BATH $60            BATH & HAIRCUT $80

SHIBA INU                                                          BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

SHIH TZU                                                           BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

SHILOH SHEPHERD                                         BATH $65            BATH & HAIRCUT $95

SIBERIAN HUSKY                                              BATH $65            BATH & HAIRCUT $90

SILKY TERRIER                                                  BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

SKYE TERRIER                                                   BATH $50            BATH & HAIRCUT $70

SOFT-COATED WHEATEN TERRIER            BATH $50            BATH & HAIRCUT $75

SPINONE ITALIANO                                         BATH $75            BATH & HAIRCUT $100

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER                  BATH $50            BATH & HAIRCUT $70

TIBETAN MASTIFF                                            BATH $95            BATH & HAIRCUT $130

TIBETAN SPANIEL                                             BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

TIBETAN TERRIER                                            BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

VIZSLA                                                                 BATH $50            BATH & HAIRCUT $75

WEIMARANER                                                    BATH $50            BATH & HAIRCUT $75

WELSH TERRIER                                                BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

WEST HIGHLAND TERRIER                            BATH $45            BATH & HAIRCUT $65

WHIPPET                                                             BATH $40            BATH & HAIRCUT $65

WIREDHAIRED POINTING GRIFFON           BATH $60            BATH & HAIRCUT $85

XOLOITZCUINTLI (HAIRLESS)                       BATH $50            BATH & HAIRCUT $N/A

YORKSHIRE TERRIER                                       BATH $40            HAIRCUT $60     

 

·        If your breed is not shown in the above list, price quote/estimate will be given based on similar breed.

·        All prices are quotes/estimates only. Price for dog is subject to change once dog is fully assessed upon   arrival. 

WE RESERVE THE RIGHT TO REFUSE SERVICE FOR ANY REASON.